Familiebedrijf sinds 1926     024 - 377 47 76   

Bovengronds begraven

Bovengronds graf schetsIn landen als Griekenland, Italië, Spanje en Portugal is bovengronds begraven in een particulier mausoleum of in muur- of cryptegraven gebruikelijk. In een rotsachtige bodem is het nu eenmaal minder eenvoudig om bodemgraven te maken. Voor de mensen in die landen is het onderdeel van hun cultuur geworden.

Waar het in Nederland heel gebruikelijk is om na een crematie de as bovengronds bij te zetten in een columbarium of urnenmuur, is bovengronds begraven nog uitzondering. Op familiegraven van welgestelde families ziet men wel mausolea; de overledenen worden meestal in de kelder van het mausoleum bijgezet. In Valkenburg aan de Geul zijn er op de Cauberg galerijgraven; eveneens een aanpassing aan de natuurlijke omstandigheden. En her en der in Nederland zijn er mogelijkheden tot bovengronds begraven: in Heilig Landstichting, Enschede, Lisse, Haarlem. Soms ingegeven vanuit beleidsredenen (ruimtegebrek, financiën, milieubelasting), soms vanuit emotionele redenen (nabijheid van de overledene, traditie in migrantengemeenschap) en natuurlijk om esthetische redenen.
 

Maatwerk in bovengrondse graven

Wij willen laten zien dat ook in het bovengronds begraven keuzevrijheid mogelijk is. Er kan worden gevarieerd in ontwerp, omvang en materiaalkeuze. Op de begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen kunt u drie van onze ontwerpen van bovengrondse graven bekijken.

 

 

Bovengronds graf
Bovengronds graf
Bovengronds graf