Familiebedrijf  sinds 1926  WhatsApp  |    024 - 377 47 76   

Materialen

Natuursteen beleven

De foto’s van marmer, graniet en Belgisch hardsteen geven een indruk van de materialen waarmee wij werken. Aangezien de schoonheid van natuursteen moeilijk in een plaatje is te vatten, raden wij u aan om natuursteen in het echt te bekijken en te beleven.

Natuursteen: ontstaanswijzen en indeling in soorten

Natuursteen is een natuurproduct. Door de verschillende ontstaanswijzen is iedere soort uniek: een ander uiterlijk, andere eigenschappen. De natuursteen waarmee wij werken, is vaak tientallen tot honderden miljoenen jaren oud. Er zijn duizenden soorten natuursteen die meestal worden ingedeeld in drie hoofdgroepen:

- Stollingsgesteenten, zoals graniet, basalt en diabas: deze zijn ontstaan door afkoeling van vloeibaar gesteente (magma).

- Sedimentgesteenten, zoals kalksteen, hardsteen en zandsteen: deze zijn ontstaan door de afzetting van steenkorrels of door het neerslaan van kalk, wat vervolgens weer is versteend. Het bezinken gebeurt in lagen. Deze gelaagdheid is nog te zien in de blokken steen die tegenwoordig worden gewonnen.

- Metamorfe gesteenten, zoals marmer, leisteen en kwartsiet: deze gesteenten zijn ontstaan door een gedaanteverwisseling van de stollings- en sedimentgesteenten onder invloed van temperatuur en druk.

Eigenschappen van natuursteen

De natuursteensoorten verschillen van elkaar in eigenschappen als hardheid, zuur- en vorstbestendigheid, slijtvastheid en polijstglans. Bij de keuze voor een grafmonument, urnenmonument of aanrechtblad zijn dit eigenschappen die moeten worden meegewogen. Vroeger werd er voor grafstenen vaak hardsteen en marmer toegepast. Tegenwoordig worden veel granietsoorten gebruikt. Door hun eigenschappen verweren granietsoorten minder dan hardsteen en marmer. Soms geeft de toepassing de doorslag bij de keuze van een materiaal, soms is de esthetische waarde belangrijker. Wij adviseren u daarom graag bij de keuze van de juiste natuursteensoort.

Onderhoud van natuursteen

De verschillende eigenschappen van natuursteen hebben gevolgen voor de bescherming en het onderhoud. Soms is het nodig een materiaal te impregneren. Op sommige materialen kunnen bepaalde schoonmaakmiddelen beter niet worden gebruikt. U kunt bij ons advies krijgen over het onderhoud van natuursteensoorten en de behandeling van beschadigingen of vlekken. Ook kunt u bij ons terecht voor onderhoudsproducten.